" చెరబట్టిన స్త్రీలు " పై అత్యాచారాలు చేసే ముందు వావి వరుసలు పాటించాలి అంటున్న ఫత్వా నంబర్ 64

                                                                     


                                                 ప్రపంచం మొత్తాన్ని  ఖలీపా   సామ్రాజ్యం గా మార్చాలని సంకల్పించి , అందుకోసం "జిహాద్ " అనే పవిత్ర యద్దాని చేస్తున్నాం అని చెపుతున్న ISIS అనే ఉగ్రవాద సంస్థ , జనవరి 29 2015 నాడు విడుదల చేసిన పత్వా ను పరిశిలిస్తే , నిజంగా వారు " చెరబట్టిన స్త్రీలు " పట్ల ఎంత కరుణామయులో (?)అనిపిస్తుంది. వారి సిద్దాంతం ప్రకారం , స్త్రీ బానిసలు ఉన్న యజమానులు  వారి దేవుడైన అల్లా చెప్పిన పద్దతులు పాటిస్తూ ,  వారిపై అత్యాచారాలు (రేప్ ) లు చేయాలి తప్పా , తమ కిష్టం వచ్చిన రీతిలో చేస్తే , అది అల్లా మాటకు వ్యతిరేకం కాబట్టి ఇస్లాం మతం ఒప్పుకోదు అంట.  అయితే అసలు స్త్రీలను చెరబట్టి వారిని బానిసలుగా మార్చివేయడం మాత్రం వారి దేవుడు అంగికరిస్తాడు అని వారు అంటున్న మాట. ఇప్పటికి ISIS  పాలనలో ఉన్న సిరియా , ఇరాక్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలులో వారు విదుల చేసే పత్వాలు ప్రకారమే పాలన నడుస్తుంది కాబట్టి , ప్రపంచం లో అల్లా పేరు మీద స్త్రీలపై ఎలాంటి అమానవీయ అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయో , ఇస్లామిక్ స్టేట్ వారు విడుదల చేసిన పత్వాయే రుజువు.

                                 అసలు బానిస స్త్రీలు వీరికి ఎక్కడనుండి దొరుకుతారు అంటె , వీరు దాడులు చేసే ప్రాంతాలలో వీరి చేతికి చిక్కిన అన్య మతాలకు చెందిన పురుషులను  , స్త్రీలు , పిల్లలను పట్టుకు వచ్చి, అందులో నుండి స్త్రీలను, బాలికలను  ఇతరుల నుండి వేరు చేస్తారు. అటువంటి అబాగ్యులను , జిహాదిలు బానిసలు ను కొనుగోలు చేసే ప్రాంతాలకు తరలించి వారినిఅమ్మివేయడమో, లేక తమ మిత్రులైన ముస్లిం  లకు నజరానా గా ఇచ్చివేయడమొ జరుగుతుంది . అలా స్త్రీలను కొనుగోలు చేసిన వారు  యజమానులుగాను, సదరు స్త్రీలు బానిసలుగాను పరిగనించబడతారు. ఇలా స్త్రీలను బానిసలుగా పొందిన యజమానులు , వారి పట్ల ఘోరాతి ఘోరంగా ప్రవర్స్తిస్తున్నట్లు ఇస్లామిక్ స్టేట్ సిద్దాంత కర్తలకు తెలిసింది అంట . స్త్రీలను చెరబట్టి బానిసలుగా మార్చివేయడం దైవిక చర్యగా బావించే ఇస్లామిక్ సిద్దాంత కర్తలే , బానిస  స్త్రీల పట్ల క్రూర పద్దతులు వద్దని చెప్పాల్సి వచ్చిందంటె , పాపం సిరియా , ఇరాక్ లోని ఆ స్త్రీల పరిస్తితి ఎంత దయనీయంగా ఉందో కదా! 

    ఇంతకి పత్వా నంబర్ 64 ఏమి చెపుతుందో చూడండి .
                                          
                                        అల్లా అజ్ఞానుసారం ఖలీఫా రాజ్య విస్తరణలో బాగంగా జరుపుతున్న జిహాద్ యుద్దాలలో ల అన్యమతాలకు చెందిన  స్త్రిలును , పిల్లలను చెరబట్టడమ్ ముస్లిం లకు అనివార్యం అవుతుంది. అయితే అటువంటి చెరబట్టిన స్త్రీలు పిల్లలు పట్ల ముస్లిం యజమానులు ప్రవర్తించంచవలసిన విది  విదానాలు   ఏమనగా 

1)  రుతు సమయంలో చె.బ.స్త్రీ   పై అత్యాచారాలు (నాగరిక  సిదాంతమ్ ప్రకారం ) కూడని పని. రుతు క్రమ కాలానంతరమే వారి పై అత్యాచారాలు చేయాలి. 
2). ఒకవేళ చె.బ.స్త్రీ గర్బవతి అయితే , ఆమె ప్రసవించే అంతవరకు అత్యాచారం చెయరాదు. 

3). గర్బవతి అయిన  చె.బ.స్త్రీ కి ఎత్తి పరిస్తితిలోనూ అబార్షన్ చేయ రాదు (ఎందుకంటె వారి సంతానోత్పత్తి రాజ్య విస్తరణకు అవసరం  కదా)
4).   చె.బ.స్త్రీ  యజమాని ఆమెను విడుదల చేసిన సమయం లో  , అతడు మాత్రమె ఆమె పై అత్యాచారం చేయాలి తప్పా, ఇతరులను అనుమతించకుడదు. (ఎందుకంటె పుట్టె సంతానం లో ప్యూరిటి లేకుండా పోతుందేమో అన్న అనుమానం కావచ్చు.)

 5).  చె.బ.స్త్రీ కి ఈడొచ్చిన కూతురు ఉన్నప్పుడు , యజమానికి తల్లితో అత్యాచార సంబందం ఉంటె , కూతురిపై అత్యాచారం చేయకుడదు. ఒక వేళ  కూతురిపైనే మొదటి సారిగా అత్యాచారం చేస్తే , తల్లి పై అత్యాచారం చేయ రాదు. 

6). యజమాని వద్ద అక్క చెల్లెళ్ళు   చె.బ.స్త్రీ లు గా ఉంటె వారిలో ఒకరి పైనే అత్యాచారం చేయాలి తప్పా, రెందవ వారి పై చేయ రాదు. ఒక వేల రెండవ వారి మీద కూదా చేయాలి అనుకుంటే , మొదటి వారిని వేరే యజమానికి అమ్మివేయాలి. 

7). తండ్రి యజమానిగా గల   చె.బ.స్త్రీ పై కుమారుడు అత్యాచారం చేయుట కాని , అలాగే కుమారుడు యజమానిగా ఉన్న  చె.బ.స్త్రీ పై తండ్రి అత్యాచారం చేయుట కాని నిషిద్దం. 

9). ఒకవేళ తండ్రి తన  చె.బ.స్త్రీ ని కుమారుడికి ఇచ్చివేసినను , అమ్మి వేసినను అట్టి  చె.బ.స్త్రీ పై కుమారుడు అత్యాచారం చేయ రాదు. 
10). ఒక వేళ  చె.బ.స్త్రీ యజమాని వలన (ఇంకావేరే అవకాసం లేదు ) గర్బవతి అయితే ఆమెను ఎట్టి పరిస్తితిలోనూ వేరే వారికి అమ్మరాదు. యజమాని మరణాంతరం ఆమెను విడుదల చేయాలి. 

11). ఒక వేళ  చె.బ.స్త్రీ ని ఇద్దరు యజమానులు కొనుక్కుని ఉంటె , వారిలో ఏ ఒక్కరూ ఆమె అత్యాచారం చేయరాదు. ఎందుకంటె ఆమె జాయింట్ ప్రాపర్తీ కాబట్టి. 
12). ఎట్టి పరిస్తిలోను  చె.బ.స్త్రీ పై అసహజ అత్యాచారం చేయ రాదు. 

13) చె.బ.స్త్రీ  పై దయ కలిగి ఉండాలి. ఆమె చేయగలిగిన పనులనే ఆమెతో చేయించాలి. (ఎంత కరుణా మయులో కదా)
14). క్రూరులైన యజమానులకు , తెలిసీ  చె.బ.స్త్రీ లను అమ్మ రాదు. 

   ఇలా పై పట్వా జారి చేసి , దీని ప్రకారం నడుచుకున్న వారు అల్లా కృపకు పాత్రులు అవుతారని చెప్పారు అంట. ఆ పట్వా గురించి వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ  LINK  ని క్లిక్ చేయండి. 2045 నాటికి యూరోప్ అంతా ఖలిపా స్టేట్ ఆదీ నం లోకి  వస్తుందని ఎవరో కళ్ళు లేని భవిష్యద్రష్ట చెప్పింది అంట. దాని గురించి యూరప్ లో ఏమో కాని ఇండియాలో కొంతమంది యమ ఆశ పడుతున్నట్లు ఉంది. ఎందుకంటె అప్పుడు కోరినంత మంది   చె.బ.స్త్రీ లు చీప్ రేట్లకే దొరుకుతారు కదా మరి. 

Comments

Popular Posts

విగ్రహారాధన వేస్ట్ అనే మౌలానా గారిని నిగ్రహం కోల్పోయేలా చేసిన "ముజ్ర ముద్దుగుమ్మ" !!

అమ్మా బాబులను కాదని , ఆటో డ్రైవర్ ని ప్రేమించినందుకు ఆ పిల్ల బ్రతుకు ఏమయిందో చూడండి !.

సంతానం కోసం సన్నాసి బాబాలతో ఇలాంటి పనులు చేయించుకోవడం ఏమిటి చండాలంగా?

ప్రేమించిన ప్రియురాలిని 'విధవ' ను చేయబోయి 'వెధవ' అయిన "ప్రేమ పూజారి"

పచ్చల దీప్తి ని హత్య చేసింది ఆమె తల్లి తండ్రులు కాదు!కాదు !కాదు!

"శీలం" విషయంలో మన పెద్దలు స్త్రీలకే ఎందుకు ఎక్కువ అంక్షలు విదించారో కొండయ్య కేసు వలన అర్దమవుతుంది !

"సింగిల్ పేరెంట్ సిస్టం " వలన భవిష్యత్ లో మగాళ్లు ఇలా "దున్నలు " లా పనికొస్తారు తప్పా ,మొగుళ్లుగా మాత్రం కాదు!.

కట్టు బాట్లు లేక , కన్న కొడుకు కూతుళ్లనే పెండ్లిచేసుకున్న కామాంధురాలు !!.

సెక్స్ కోసం 17 యేండ్ల విద్యార్ధిని వశ పరచుకుని , 40 యేండ్ల మొగుడిని చంపించిన లేడి టిచర్ !

విదేశీ డేటింగ్ సంస్కృతీ కి బలి అయి బావురుమంటున్న స్వదేశీ కన్నెపిల్లలు !.